Oude Egyptische geneeswijzen in de huidige tijd

De oude Egyptenaren hadden een holistische benadering van de mens. Geest en lichaam waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Egyptenaren bestudeerden verschillende planten in hun omgeving en bouwden diverse scholen, die zij Per-Ankh noemden, oftewel Levenshuis ‘House of Life’. Het is onze droom in het huidige House of Life oude Egyptische geneeswijzen weer opnieuw tot leven te brengen. Om te komen tot een helder begrip van wat deze oude geneeswijzen  hebben ingehouden, beschikken we over diverse kennisbronnen. 

Historisch onderzoek

In veel tempels en op verschillende papyrus geschriften (b.v. de Berlin en de Eber papyrus) staan uitgebreide beschrijvingen over verschillende ziektes en hoe deze werden behandeld. Afbeeldingen tonen medische gereedschappen en behandelingen. Deze waren gebaseerd op analytische studies van het menselijk lichaam gedurende duizenden jaren en haar reacties op therapieën. Homerus schreef in 800 v.C.  in de Odysseus “dat de bewoners van Egypte meer medische vaardigheden hadden dan welk mensenras ook”. In een recente Amerikaanse studie  staat “Documented ancient medical literature of Egypt is among the oldest in existence today”. Veel Grieken zoals Hippocrates studeerden medicijnen in Egyptische tempels.

Omm Seti

Midden vorige eeuw kreeg Abydos veel bekendheid doordat een Londens meisje na een bijna dodelijke val van de trap zich bewust werd dat zij in een vorig leven priesteres in de Tempel van Sety I was geweest. Zij deed archeologen versteld staan door haar gedetailleerde kennis van de tempel, onontdekte delen en oude gebruiken. Omm Seti heeft veel waardevolle kennis bijeen gebracht rond genezing, behandelwijzen en oude riten.

Overlevering

Andere belangrijke kennisbron is de huidige Egyptische cultuur. Onder de huidige bevolking van onder andere Abydos, blijken nog vele oude gebruiken, riten en geneeswijzen in zwang te zijn.

Wat priesters en heelmeesters deden

Uit voorgaande bronnen blijkt dat priesters en heelmeesters in het oude Egypte zich o.a. bezig hielden met onderstaande vormen van genezing:

  • Helen door praten en overdenkingen. Ook dromen werden als belangrijk gezien.
  • Helen door klank, dans en zang.
  • Helen door meditatie.
  • Helen door lichaamsmassage en voetbaden
  • Heilige oliën, zoals muskus en  lotus olie werden met name gebruikt voor spirituele activiteiten o.a. meditatie om vrede en ontspanning van de geest en het gehele zenuwstelsel te creëren.
  • Helen door zandbaden.
  • Helen door magie; ze gebruikten daar o.a. amuletten en spreuken bij .
  • Helen met diverse kruiden.
  • De oude Egyptenaren geloofden dat alle lichaamssystemen verbonden zijn met de eigenschappen van de verschillende planten en kruiden.

House of Life vandaag

Wij willen met het House of Life in de oud-Egyptische traditie staan van wijsheid, mystiek en geneeskunde en bieden vandaag de dag weer opnieuw een rijk programma aan oud-Egyptische geneeswijzen, uiteraard aangepast aan het individu en de huidige omstandigheden. Verder heeft het huidige House of Life verschillende genezende remedies ontwikkeld o.a. voor het zenuwstelsel, herstel van het immuunsysteem, tegen hoge bloeddruk en het ontgiften van het lichaam.
Met ons centrum willen wij voortbouwen op de holistische visie van de oude Egyptenaar op mens, natuur en kosmos. Wij denken dat we met ons centrum niet alleen een belangrijke aanvulling kunnen bieden op de leefwijze van de moderne mens, maar in sommige gevallen zelfs kunnen helpen met het vinden van antwoorden op belangrijke levensvragen.

deco-sidebar

Oud-Egyptische geneeswijzen vandaag

Behandelingen en kuren
Retraite
Opleiding Ancient Egyptian Healing

Goed om te weten

Meer weten over oud-Egyptische geneeswijzen? Neem contact met ons op.